logo

ทุกเช้ากับ เซ็นเซชั่น กราโนล่า

อาหารเช้าหรือขนมที่มีส่วนผสมของธัญพืชที่มีประโยชน์ เช่น ข้าวโอ้ต ถั่ว ผลไม้อบแห้ง เมล็ดพันธุ์ธัญพืชต่าง ๆ โดยกราโนล่ามักถูกนำมาผ่านกระบวนการทำให้สุกกรอบ เพื่อความสะดวกต่อการรับประทาน

เซ็นเซชั่น กราโนล่า

โซเดียมต่ำ

ไฟเบอร์สูง

โปรตีนสูง

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

Comments are closed.